Tabs Guitar

Bao Giờ Biết Tương Tư 

♪♪ Lyric: Bao Giờ Biết Tương Tư ♪♪ Ngày nào cho tôi biết, Biết yêu em rồi tôi biết tương tư Ngày nào biết mong chờ, Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa… ôi biết đem tin này, Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy Rồi biết quên câu cười, Biết cho […]