Tabs Guitar

Bên đời hiu quạnh 

♪♪ Lyric: Bên đời hiu quạnh ♪♪ Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ (hưm…hừm……..hưm) (hưm….hừm…………..hưm) Rồi một lần kia khăn gói đi xa Tưởng rằng được quên thương […]