Tabs Guitar

Chân Tình 

♪♪ Lyric: Chân Tình ♪♪ Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em …đang nhìn về anh Và anh lại nhớ những giờ […]