Tabs Guitar

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu 

♪♪ Lyrics: Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu ♪♪ Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi Thời gian nơi đây Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi Tình yêu xứ này Một lần yêu thương, một đời […]