Tabs Guitar

Đắp mộ cuộc tình 

♪♪ Lyric: Đắp mộ cuộc tình ♪♪ Say giấc mộng ban đầu, yêu người Thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố, Áo em trắng cả đường về, Lá thư ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên […]