Tabs Guitar

Du kích Sông Thao 

♪♪ Lyrics: Du kích Sông Thao ♪♪ Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê Cuối sông nhiều bến ai về có thấy Làn gió xanh rì bát ngát đồng lúa ..ven bờ đê Hồng Hà trôi xuôi đưa nước trên ngàn về khơi Sông Thao ngoài bến Việt Trì Có những chàng áo […]