Tabs Guitar

Biệt ly 

♪♪ Lyric: Biệt ly ♪♪ Biệt ly nhớ nhung từ đây Chiếc lá rơi theo heo may Người về có hay Biệt ly sóng trên giòng sông Ôi còi tàu như xé đôi lòng Và mây trôi nước trôi Ngày tháng trôi cùng lướt trôi Mấy phút bên nhau rồi thôi Đến khi bóng em […]