Tabs Guitar

Em Đi Trong Chiều 

♪♪ Lyrics: Em Đi Trong Chiều ♪♪ Em đi qua cầu. Có gió bay theo Thổi bùng khăn tang. Trắng giữa khung chiều Em đi qua cầu. Có lá xôn xao Một giòng sông sâu. Chở hồn thương đau Em đi qua cầu. Chở chiều trên vai Ngậm buồn trên môi. Trái tim đã hoài […]