Tabs Guitar

Hà Nội Mùa Thu 

♪♪ Lyrics: Hà Nội Mùa Thu ♪♪ Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta Như bâng khuâng nghe gió đưa Vang vọng giữa Ba Đình Lời Người thu năm ấy Màu cờ thu năm ấy Vẫn đây xanh trời mây Thu […]