Tabs Guitar

Hẹn Hò 

♪♪ Lyrics: Hẹn Hò ♪♪ Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu Cuộc đời […]