Hoa Thơm Bướm Lượn 

♪♪ Lyrics: Hoa Thơm Bướm Lượn ♪♪ Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm Ố tình là con bướm lượn Ố tình là con bướm dạo là (y) Bớ cái duyên có a ru hời Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y) Bướm […]