Tabs Guitar

Cây đàn bỏ quên 

♪♪ Lyric: Cây đàn bỏ quên ♪♪ Hôm xưa tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính tình tang Đêm khuya thao thức mơ màng Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ Tình tang tính tính tình tang Hôm sau tôi đến nhà em Cây đàn […]

Tabs Guitar

Cây đàn bỏ quên (GP5) 

♪♪ Lyric: Cây đàn bỏ quên ♪♪ Hôm xưa tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính tình tang Đêm khuya thao thức mơ màng Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ Tình tang tính tính tình tang Hôm sau tôi đến nhà em Cây đàn […]

Tabs Guitar

Cây đàn bỏ quên (PDF) 

♪♪ Lyric: Cây đàn bỏ quên ♪♪ Hôm xưa tôi đến nhà em Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn Tình tang tính tính tình tang Đêm khuya thao thức mơ màng Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ Tình tang tính tính tình tang Hôm sau tôi đến nhà em Cây đàn […]