Tabs Guitar

Con Kênh Xanh Xanh 

♪♪ Lyrics: Con Kênh Xanh Xanh ♪♪ Con kênh xanh xanh những chiều êm ả lướt trôi Đêm đêm trăng lên theo dòng buồm căng gió xuôi. Con kênh xanh xanh những mùa sen nở khắp nơi Bao câu tơ duyên dạt dào tim ai thắm tươi ĐK: Thuyền ai lướt qua hàng chuối với […]