Tabs Guitar

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên 

♪♪ Lyrics: Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên ♪♪ Em còn nhớ hay em đã quên ? Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng che em vòm lá me xanh Em còn nhớ hay em đã quên ? […]