Tabs Guitar

Chiều Trên Bến Cảng 

♪♪ Lyric: Chiều Trên Bến Cảng ♪♪ Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng Ta chia tay nhau Trong lòng bao lưu luyến Anh đi ra khơi theo mùa cá biển Em đi lên rừng Theo tiếng sáo nai Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng Ta gần nhau hơn Qua […]