Tabs Guitar

Cô Gái Vót Chông 

♪♪ Lyrics: Cô Gái Vót Chông ♪♪ Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon. Tay vót chông miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em? Chim hót không hay bằng […]