Tabs Guitar

Em Là Hoa Pơ Lang 

♪♪ Lyrics: Em Là Hoa Pơ Lang ♪♪ Lời 1: Tây Nguyên ơi! hoa rừng bao nhiêu thứ Cánh hoa nào đẹp nhất rừng Tây Nguyên ơi! anh có nhớ buôn làng Nhớ người con gái nhớ cánh hoa Pơ Lang Đẹp nhất rừng tây Nguyên Tây Nguyên ơi quê hương ơi. Lòng nhớ anh em […]