Tabs Guitar

Cành Hoa Trắng 

♪♪ Lyric: Cành Hoa Trắng ♪♪ Một đàn chim tóc trắng Bay về qua trần gian Báo tin rằng : Có Nàng Giáng Hương Nàng ngồi trên cung vắng Trong một đêm tàn trăng Phá then vàng bước vào vườn hoang. Không gian tràn dâng niềm thương Rồi tiếng hát sui cuộc tình duyên Bao […]