Tabs Guitar

Chào em cô gái Lam Hồng 

♪♪ Lyric: Chào em cô gái Lam Hồng ♪♪ Xe ta bon trên những dặm đường, Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương Mà xe ta bon ra chiến trường Chào em cô gái Lam Hồng Giữa tiếng bom gào đạn dội, vẫn nghe vang vang câu hò trên đường Niềm […]