Tabs Guitar

Dấu Chân Địa Đàng 

♪♪ Lyrics: Dấu Chân Địa Đàng ♪♪ Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền Bàng hoàng lạc gió mấy miền Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm Ngựa buông vó […]