Tabs Guitar

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ 

♪♪ Lyrics: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ ♪♪ Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa Một hôm bước qua thành phố lạ Thành phố đã đi ngủ trưa Đời ta có khi tựa lá cỏ […]