Tabs Guitar

Anh ở đầu sông em cuối sông 

♪♪ Lyric: Anh ở đầu sông em cuối sông ♪♪ Anh ở đầu sông em cuối sông Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Thương nhau đã chín ba mùa lúa Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông Ôi bát ngát chân trơi miền Hạ Tím tình yêu tím cả ước mong Gió… gió nhớ […]